Pilipinas Kong Mahal

by (My Beloved Philippines)

Ang bayan ko'y tanging ikaw

Pilipinas kong mahal

Ang puso ko at buhay man

Sa iyo'y ibibigay

Tungkulin ko'y gagampanan

Na laging kang paglingkuran

Ang laya mo'y babantayan

Pilipinas kong hirang