Bayan Ko (My Country)

by Ang bayan kong Pilipinas

Lupain ng ginto't bulaklak

Pag-ibig ang sa kanyang palad

Nag-alay ng ganda't dilagAt sa kanyang yumi at ganda

Dayuhan ay nahalina

Bayan ko, binihag ka

Nasadlak sa dusaIbon mang may layang lumipad

Kulungin mo at umiiyak

Bayan pa kayang sakdal dilag

Ang di magnasang makaalpasPilipinas kong minumutya

Pugad ng luha ko't dalita

Aking adhika

Makita kang sakdal laya