Patriotic Lyrics

  • Ang Pambansang Awit ng Pilipinas

  • Bayan Ko (My Country)

  • Pilipinas Kong Mahal