lyrics, recipes and more

SUMIGAW SA GALAK

SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG

PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKANSUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG

PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKANKORO:

WAGAS NA PAPURI SA KANYA'Y IBIGAY

AWITAN SIYA

PURIHIN SIYA

LUWALHATIIN SIYA