SUMIGAW SA GALAK

by SUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG

PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKANSUMIGAW SA GALAK ANG LAHAT NG NILALANG

PURIHIN ANG DIYOS NG MAY KAGALAKANKORO:

WAGAS NA PAPURI SA KANYA'Y IBIGAY

AWITAN SIYA

PURIHIN SIYA

LUWALHATIIN SIYA