SALAMAT SA IYO

by Salamat sa Iyo 

Aking Panginoong Hesus

Ako'y inibig mo

At inangking lubosKoro: 

Ang tanging alay ko

Sa Iyo aking Ama

Ang buong buhay ko

Puso at kaluluwa

Hindi makayanang maipagkaloob

Mamahaling hiyas o gintong sinukob

Ang tanging dalangin 

O Diyos ay tanggapin

Ang tanging alay ko 

Nawa ay gamitin

Ito lamang Ama wala nang iba pa

Akong hinihilingDi ko akalain 

Na ako ay 'Yong bigyang pansin

Ang taong tulad ko'y

Di dapat mahalin

(koro)Aking hinihintay

Ang Iyong pagbabalik, Hesus

Ang makapiling Ka'y

Kagalakang lubos

(koro)

Di dapat mahalin