MAY GALAK

by MAY GALAK, MAY TUWA

MAY SAYA SA PILING NG DIYOS

SAPAGKAT HIRAP NG PUSO 

AY NAGLALAHOMAY AWIT MAY SAYAW

MAY PAPURI PARA SA DIYOS

NA HANDOG NG PUSONG

PINAGPALA NIYANG LUBOSKORO:HANDOG NIYA AY KAPAYAPAAN

HANDOG NIYA AY KAGALAKAN HANDOG NIYA AY KALAKASAN 

SA BAWAT PUSONG NAGMAMAHAL

KAYA ANG AWIT NG PAPURI AWIT NG PASASALAMAT

AT ANG AWIT NG PAGSAMBA 

AY PARA LANG SA KANYA

Lupa

Narito