Hindi Kita Malilimutan

by Hindi kita malilimutan

Hindi kita pababayaan

Nakaukit magpakailanman

Sa 'king palad ang 'yong pangalanMalilimutan ba ng ina

Ang anak na galing sa kanya

Sanggol sa kanyang sinapupunan

Paano niyang matatalikdan

Ngunit kahit na malimutan

Ng ina ang anak niyang tanganChorus:

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaanMalilimutan ba ng ina

Ang anak na galing sa kanya

Sanggol sa kanyang sinapupunan

Paano niyang matatalikdan

Ngunit kahit na malimutan

Ng ina ang anak niyang tanganChorus:

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaanHindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di pababayaan

Hindi kita malilimutan

Kailanma'y di...

Kailanma'y di...

Pababayaan