Diyos ng Salinlahi

by Aming Diyos kay buti Mo

Mula pa noon hanggang ngayon

At sa habang panahon

Sa bawat salinlahi 

Katapatan Mo ay naroon

Aming Diyos wala na ngang 

Ibang Panginoon

(2x)Koro:

Ang pag-ibig mo ay tunay 

At walang kapantay

Kapangyarihan Mo'y walang katulad

Pupurihin ka ng lahat

Ng may buhay