lyrics, recipes and more

Awit ng Alay

Panginoon O aking Diyos

Tanggapin ang alay ko

Awit nang papuri't pasasalamat sa Iyo

Dakilang pagmamahal sa Iyo lamang nadama

Buhay ko'y binigyan mo 

Nang kakaibang saya