Awit ng Alay

by Panginoon O aking Diyos

Tanggapin ang alay ko

Awit nang papuri't pasasalamat sa Iyo

Dakilang pagmamahal sa Iyo lamang nadama

Buhay ko'y binigyan mo 

Nang kakaibang saya